A.C.I.
Události
Nadcházející události:
19 Listopad 2021
Valná hromada The Financial Markets Association of
Více ...

Program ISDA konference

Dne 15.3.2000 jsem se na pozvání International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA“), zúčastnil výročního zasedání ISDA v Amsterodamu. Konference se zúčastnilo 700 účastníků, z řad zaměstnanců tradingových a právních oddělení a bank, investičních bank, a firem obchodujících s komoditami.

Předseda ISDA Richard Grove v úvodu shrnul činnost a nastínil výhled na další období; ISDA se zejména soustředí na zacházení s kolaterálem („Collateral Arrangements“) a jeho nutnou reformu v Evropě. ISDA sbírá Collateral Opinions a publikuje stav zacházení s kolaterálem v jednotlivých zemích.

V další části dopoledního programu jsem vystoupil v panelové diskusi o Emerging Markets. Spolu se mnou se jí zúčastnil i Adam Farkas z Maďarské národní banky a Slawomir Golebiewski z BRE Bank; dále diskutující z Asie a Latinské Ameriky. V oblasti dokumentace dosáhly různé země různého pokroku; zdá se, že ČR, Maďarsko, Polsko, Argentina a Chile jsou nejdál na cestě k harmonizaci právní úpravy OTC derivativů se světovým standardem; Mexiko a asijské země (kromě, samozřejmě, Singapuru a Hong Kongu) jsou v této oblasti poněkud pozadu.

Během odpoledního programu byla probírána oblast dokumentace. Hlavní důraz byl kladen na tři pilíře reformy dokumentace OTC derivativů, které spočívají v (i) koncepci jediné („master“) smlouvy („single contract“), (ii) teorii „od začátku špatných“ aktiv („flawed assets“) a (iii) závěrečném vyrovnání zisků a ztrát stran (v případě prohlášení konkurzu na majetek protistrany („close-out netting“). ISDA se soustředí na získávání a aktualizaci právních posudků („Legal Opinions“) ve věci závěrečného vyrovnání v jednotlivých zemích.

Druhý den konference, kterého jsem se nezúčastnil, se zaměřil zejména na komoditní derivativy, hlavně na elektřinu.

Materiály z konference jsou k dispozici u autora této zprávy.

Radek Urban

market_info_reuters