A.C.I.
Nadcházející události:

Program ISDA konference

Dne 15.3.2000 jsem se na pozvání International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA“), zúčastnil výročního zasedání ISDA v Amsterodamu. Konference se zúčastnilo 700 účastníků, z řad zaměstnanců tradingových a právních oddělení a bank, investičních bank, a firem obchodujících s komoditami.

Předseda ISDA Richard Grove v úvodu shrnul činnost a nastínil výhled na další období; ISDA se zejména soustředí na zacházení s kolaterálem („Collateral Arrangements“) a jeho nutnou reformu v Evropě. ISDA sbírá Collateral Opinions a publikuje stav zacházení s kolaterálem v jednotlivých zemích.

V další části dopoledního programu jsem vystoupil v panelové diskusi o Emerging Markets. Spolu se mnou se jí zúčastnil i Adam Farkas z Maďarské národní banky a Slawomir Golebiewski z BRE Bank; dále diskutující z Asie a Latinské Ameriky. V oblasti dokumentace dosáhly různé země různého pokroku; zdá se, že ČR, Maďarsko, Polsko, Argentina a Chile jsou nejdál na cestě k harmonizaci právní úpravy OTC derivativů se světovým standardem; Mexiko a asijské země (kromě, samozřejmě, Singapuru a Hong Kongu) jsou v této oblasti poněkud pozadu.

Během odpoledního programu byla probírána oblast dokumentace. Hlavní důraz byl kladen na tři pilíře reformy dokumentace OTC derivativů, které spočívají v (i) koncepci jediné („master“) smlouvy („single contract“), (ii) teorii „od začátku špatných“ aktiv („flawed assets“) a (iii) závěrečném vyrovnání zisků a ztrát stran (v případě prohlášení konkurzu na majetek protistrany („close-out netting“). ISDA se soustředí na získávání a aktualizaci právních posudků („Legal Opinions“) ve věci závěrečného vyrovnání v jednotlivých zemích.

Druhý den konference, kterého jsem se nezúčastnil, se zaměřil zejména na komoditní derivativy, hlavně na elektřinu.

Materiály z konference jsou k dispozici u autora této zprávy.

Radek Urban