A.C.I.
Události
Nadcházející události:

Zapis_z_valne_hromady_ACI_10_10_2015.docx

Odkaz na přednášku Ph.D. Lubomíra Lízala, vrchního ředitele ČNB, na téma: „Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku“

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost
/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/lizal_20151010_forex.pdf

Odkaz na přednášku pana Radka Urbana, ředitele samostatného odboru restrukturalizace ČNB, na téma: „Recovery and resolution a Fond pro řešení krize“

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/
vystoupeni_projevy/download/urban_20151010_forexclub.pdf

market_info_reuters

 

logo-aci-international3