A.C.I.
Události
Nadcházející události:

Níže naleznete Zprávu o hospodaření za rok 2016 a náhled do roku 2017, přednesené na VH ACI CR dne 6.10.2017 panem Milošem Smáhou, pokladníkem spolku.

2016 VH Praha zpr hosp za rok 2016

market_info_reuters